Aula de nadons

de 6 a 12 mesos 

Amb set places per a nadons de 6-12 mesos, l’aula de nadons ofereix un ambient càlid, estimulant i afectiu en el qual els nens poden anar desenvolupant al seu propi ritme. En aquesta aula les activitats estan organitzades per afavorir que el nadó vagi adquirint per si mateix totes les postures prèvies a caminar: reptació, gateig, seure, posar-se dempeus i finalment la conquesta de la marxa. L’educadora roman sempre a prop dels infants estimulant la seva moviment i afavorint en tot allò que necessiten; aquesta aula compta també amb una persona de suport que facilita l’educadora tota la tasca diària.

L'aula de nadons ofereix un ambient càlid, estimulant i afectiu en el què els nens es poden desenvolupar en harmonia al seu propi ritme.

Els nadons al nostre centre tenen una consideració especial principalment pel que implica aquesta etapa en el desenvolupament maduratiu.

Quan arriben al centre els acollim de manera personal oferint un ambient ple d’afecte i tendresa.

L’aula de nadons està configurada de manera que puguin estar el màxim de temps possible a terra, des d’on aniran adquirint seguretat i confiança i a més a més  faran progressos diaris en els seus desplaçaments i desenvolupament general.

La necessitat de son en els nadons varia d’uns a altres: entre les 10h i les 11h és quan afavorim que la majoria pugui dormir. No obstant això cada nen té el seu ritme i el seu temps i també és possible que ho facin en un altre horari.

A les 12 del matí els nadons mengen. El menjar està adaptada al seu moment evolutiu i les seves necessitats. El procés pel qual passa el nen en la seva alimentació és molt personal i s’aborda des de l’observació i el màxim respecte possible.

El nostre centre dóna suport a totes aquelles mares que volen continuar amb la lactància materna. Des d’un acompanyament respectuós i una estreta comunicació amb la família intentarem que la lactància natural i materna pugui continuar tot el temps que necessitin mare i fill.

Entre els temps de menjar i el temps de descans que són els pilars bàsics en aquesta primerenca etapa, facilitarem que el nen tingui temps de joc, d’experimentació, de relació, estimulació sensorial… on gaudirà d’un ambient molt estimulant, motivador i facilitador de molts aprenentatges.