Aules de 2 a 3 anys

de 24 a 30 MESOS i de 30 a 36 MESOS

TENIM dues aules de 2 a 3 anys, en les que s’integren de 12 a 15 nens i una educadora per aula i una persona de suport compartit. En aquestes aules els nens van integrant els objectius del currículum a través de múltiples activitats i experiències per desenvolupar la relació amb els seus iguals i fomentar l’autonomia, fites que els ajudaran en la posterior transició a l’escola.

Desenvolupar la relació amb els seus iguals i fomentar la seva autonomia, fites que els ajudaran en la seva transició a l’escola.

En aquesta etapa els nenst tenen accés una àmplia varietat d’activitats que faciliten la integració de conceptes lògic-matemàtics, l’adquisició i ampliació del llenguatge, el reconeixement i expressió de sentiments i emocions. Algunes de les activitats propostes son: conèixer la família, l’experimentació de llum-foscor, exercicis motrius fins i gruixuts, pre-lectura i experiències plàstiques amb materials diversos.

Un dia típic

7:30-9:00
ESCOLA MATINERA Acollida, salutacions, joc lliure, esmorzar
9:00
ARRIBADA Acollida, salutacions, joc lliure
9:45
ASSEMBLEA, CONTES, CANÇONS
10:00
ANGLÈS/EXPRESSIÓ MUSICAL
10:30
PSICOMOTRICITAT
11:00
PATI
11:50
CONTES, NETEJA PERSONAL I LLOC LLIURE
12:30-13:30
MENJADOR
13:30-14:30
SORTIDA: NETEJA PERSONAL, SORTIDA I RECOLLIDA
13:45
MIGDIADA
15:45
NETEJA PERSONAL Y BERENAR
16:00-17:00
ACTIVITAT ESPECIFICA
16:30-17:00
COMIAT