<Tornar

Gabinet de terapia psicomotriu

Durant el seu desenvolupament l’ésser humà aprèn, es relaciona i s’expressa a través del cos i el seu moviment. La psicomotricitat afavoreix el desenvolupament de la persona, la seva identitat, alhora que potencia les seves capacitats d’expressió, creació i comunicació. El terapeuta psicomotriu atén les dificultats de cada persona des d’una observació i escolta profunda.

En el nostre centre atenem a persones ( nens , adolescents , adults ) amb dificultats en el seu desenvolupamen , en l’aprenentatge, en la comunicació i en la relació….

  • ATENCIÓ PRIMERENCA. Dirigit a nens amb retard en el desenvolupament, prematurs que hagin tingut patiment fetal, alteracions neurològiques o retard psicomotor en general.
  • DIAGNÒSTIC. Valoració global del nen: àrea motriu, emocional i afectiva, social i intel · lectual.
  • REEDUCACIÓ PSICOMOTRIU. Dirigit a nens amb dificultats en el moviment , psico – afectives, emocionals,  intel · lectuals i socials. Aquest treball el realitzem en grups reduïts.
  • TERÀPIA PSICOMOTRIU. Adreçat a nens i adults que necessiten una atenció especialitzada. Aquest treball el realitzem de forma individual.
  • GRUP D’ADOLESCENTS. Adreçat a nois / es que vulguin sentir-se millor i trobar estratègies en la seva vida personal , emocional , social…
  • GRUP DE PARES. És un grup de comunicació on es comparteixen i s’expressen experiències de vida. Es pot aprendre a ser pare escoltant a altres pares.

<Tornar