Metodologia

El nostre principal objectiu a CEP Mafalda és que els vostres fills se sentin segurs i feliços al nostre centre, d’aquesta forma a més de facilitar els processos d’aprenentatge, el nen té una primerenca experiència positiva de l’entorn escolar.

La nostra metodologia és activa, dinàmica i global, i es fonamenta en l'acció i en el moviment. El nostre centre és un lloc d'acollida per l'infant, on en un clima afectiu i respectuós, l'educadora el guia i orienta, sent ell protagonista en el seu procés d'aprenentatge.

 Des d’una didàctica motivadora que parteix dels interessos i necessitats de cada infant, anem afavorint el desenvolupament de l’expressió creadora i la comunicació a través de l’observació, la pròpia iniciativa i l’experimentació. La disposició dels espais del centre i els materials estan pensats pel desenvolupament de les rutines diàries i de les diferents activitats programades: estimulació psicomotriu, expressió plàstica i musical, jocs de relació…

A través de les diferents dinàmiques i activitats del centre anem a afavorir que els infants puguin :

 • Sentir-se feliços i segurs de si mateixos en el centre.
 • Observar, explorar i conèixer el seu entorn.
 • Adquirir hàbits i autonomia personal.
 • Interpretar, expressar i manejar les emocions i sentiments.
 • Conèixer i respectar les normes i ser capaços d’assumir els límits com a punts de referència.
 • Descobrir les seves pròpies possibilitats i limitacions a través de la vivència corporal.
 • Afavorir l’expressió de la seva creativitat a través de l’experimentació amb tots els sentits.
 • Desenvolupar la imitació, la imaginació i la representació a través del joc.
 •  Integrar-se en el grup de la seva edat generant espais de comunicació, de col·laboració, de responsabilitat i de respecte.
 • Expressar-se a través dels diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical i matemàtic.

 

L’ inici a l’escola i període d’adaptació

L’inici a l’escola infantil és un gran pas per al vostre fill: implica la sortida del cercle familiar a on ocupa un paper definit, en el qual es relaciona basant-se en uns codis determinats i es mou en un espai segur, conegut i protegit. 

Anomenem període d'adaptació al procés durant el qual el nen va integrant-se de forma progressiva al centre escolar; el nen anirà organitzant des de la part afectiva, la pèrdua i el guany que li suposa la separació.

  Els pares i les educadores acompanyen al nen en aquest procés que és un èxit, una conquesta pròpia de l’infant. Encara que aquest canvi genera inestabilitat i angoixa en els pares i els infant, a poc a poc tots dos van generant recursos per fer front a aquest conflicte. El nostre equip facilita de forma personal i individualitzada aquest temps de transició en què el nen va assistint al centre per adaptar gradualment als temps, ritmes, rutines i activitats de l’escola. L’educadora a partir d’un procés d’observació i escolta us anirà guiant diàriament articulant els temps i els espais en què vosaltres i el vostre fill esteu al centre.

 

Una tasca compartida amb vosaltres els pares

Els pares faciliten als seus fills els seus primers aprenentatges com  figures afectives primordials en aquestes primerenques edats. Des del nostre centre us oferim diferents temps i espais de comunicació perquè els pares tinguin més informació sobre el desenvolupament dels seus fills i participin amb consciència i activament en el procés de criança. Aquests temps són:

 • Tutories individuals: l’educadora del vostre fill estarà disponible per facilitar com  transcorre el dia a dia del vostre fill al centre, generalment el primer dilluns de cada mes en horari de tarda i mitjançant cita prèvia.
 • Orientació psicopedagògica: l’equip terapèutic i especialista del centre orienta als pares en sessions específiques sobre qüestions generals del desenvolupament dels infants: problemes d’alimentació o de la son, crisi del desenvolupament, rebequeries…. Els pares poden sollicitar una sessió amb cita prèvia.
 • Escola de pares: trobades en què els pares comparteixen les seves experiències vitals en la criança dels seus fills amb la guia i la orientació de les especialistes del centre. En una trobada cada mes i mig desenvolupem  aquells temes que els pares sol · liciten a l’inici del curs escolar, com retirar els bolquers, els diferents estils educatius i la seva influència en els nens, l’entrada a l’escola…..
 • Trimestralment es realitza una reunió amb  tots els pares de cada grup -aula per compartir l’evolució dels nens a l’aula.
 • Screening i diagnòstic precoç de dificultats en l’edat primerenca: qualsevol dificultat, problema o patologia seran observats, detectats i analitzats des d’una perspectiva  psicomotriu per les educadores i l’equip psicopedagògic del centre. Si s’observés alguna dificultat el centre ofereix assessorament i intervenció específica a les famílies. A més anualment col · laborem amb l’equip de l’EAP ( Equip d’atenció primerenca de la Conselleria d’educació ) en la detecció precoç de dificultats en la infància.
 • Mensualment enviem comunicacions als pares via mail en castellà, català  i anglès.

Per a més informació, enviar mail