Que es el període d’adaptació? Quant temps dura?

És el procés mitjançant el qual el nen va elaborant, des del punt de vista dels sentiments, la pèrdua i el guany que li suposa la separació, fins a arribar voluntàriament a una acceptació interna de la mateixa. La separació envaeix el nen de sentiments d’inseguretat, d’abandonament, d’angoixa, de por , d’aïllament… trobar-se amb tots aquests sentiments el porten a anar-se coneixent a si mateix, descobrir les seves possibilitats, els seus recursos; És important que l’entorn d’adults amb la seva comprensió i ajuda li donin el poder d’expressar el seu món emocional. L’edat i el moment evolutiu fa que els nens expressin la seva situació de manera diferent. En els més petits poden donar alteracions del son , alimentació , febre… Els nens una mica més grans manifesten conductes com aferrar-se a algun objecte particular , estimar escapar, absència de moviment , vomitar … Les adaptacions molt carregades d’angoixa , amb una simptomatologia intensa i freqüent seran motiu d’anàlisi i orientació. La durada del període d’adaptació és diferent en cada nen. Un procés normal pot ser de 2 o 3 setmanes i un procés amb dificultats afegides pot allargar fins a 3 mesos més o menys.

Ofereix l’escola altres serveis?

ESCOLA DE PARES: s’imparteix cada mes i mig i es tracten temes relacionats amb l’edat evolutiva de l’etapa escolar a què ens dediquem. Aquests temes els escullen els pares per votació.

Atenció psicopedagògica: atenem als pares que ho necessiten sempre prèvia cita.

PRÉSTEC DE LLIBRES: l’escola compta amb un servei de biblioteca per a aquells pares que desitgen llegir sobre temes relacionats amb l’educació dels seus fills.

ATENCIÓ PRIMERENCA: Quan els nens assisteixen al centre per primera vegada es fa una valoració personal amb cada un d’ells on observem quin és el seu desenvolupament evolutiu i la seva maduració. Si un nen necessita atenció especial o específica en alguna àrea del seu desenvolupament evolutiu, es posa en marxa un protocol d’actuació per a aquests casos. El centre, amb el suport de l’Equip d’Atenció Primerenca (EAT), treballarà de manera específica i individual.

Tarifes de preus?

Poden consultar les nostres tarifes (pdf) a la secció de descàrregues en aquesta pàgina

Ha de menjar el meu fill a l’escola?

En el nostre centre el menjador és obligatori, és una activitat més en el centre i està perfectament integrat en la nostra rutina diària. Tanmateix, sempre valorem personalment el cas de cada nen o família. Hi ha situacions familiars, o personals dels infants com al · lèrgies importants que mereixen una atenció especialitzada.

Quines activitats fan els nens?

La nostra metodologia es basa en l’estimulació de totes les àrees del desenvolupament. La psicomotricitat té un lloc destacable en el nostre centre, activitat que realitzen dos dies per setmana. La resta dels dies es realitzen activitats plàstiques i experimentals, música, anglès. Les propostes estan relacionades amb el projecte a treballar trimestralment. En el nostre centre ¡experimenten, juguen i aprenen al mateix temps! Es fascinen amb les seves pròpies creacions i descobreixen l’entorn que els envolta. S’ estimulen els cinc sentits i adquireixen quantitat d’experiències. Diàriament s’ expliquen contes i es canten cançons; també els oferim diversitat de materials on triar i descubrir

Quants nens hi ha a cada aula?

Els nostres grups són reduïts i l’atenció és molt individualitzada. En els grups de 2-3 anys hi ha entre 10 i 15 nens per aula. En els grups de 0-2 anys hi ha entre 7 i 12 nens per aula.

Quin idioma es parla al centre?

La llengua vehicular a l’escola és el castellà, però també es parla amb els nens en català (eivissenc). Tant contes com cançons es fan en els dos idiomes. Setmanalment dediquem un temps a introduir l’anglès.

Calendari d’esdeveniments i activitats

Cada curs escolar a l’escola es planifiquen les activitats que tindran lloc al centre. Les activitats de caràcter ordinari s’exposen als taulers corresponents de cada aula i les de caràcter extraordinari es comuniquen mensualment via mail i al centre a través dels taulers d’anuncis.

Per a aquest curs les activitats programades són les següents: Veure Calendari

Que es la psicomotricitat?

La psicomotricitat és una pràctica corporal que ens descobreix, a partir de l’observació i l’escolta, la capacitat de donar significat a l’expressió, verbal i no verbal, des d’on l’ésser humà es comunica.

El moviment és el nostre mitjà d’expressió en el centre, a través d’ell els nens manifesten les seves emocions i sentiments. A través del moviment els nens van coneixent el seu cos i el món que els envolta, desenvolupen la seva identitat, adquireixen seguretat, autonomia i realitzen múltiples aprenentatges.

Els pares poden assistir al centre? Hi ha activitats per ells?

La nostra escola és de portes obertes, el que vol dir que els pares poden entrar fins a l’aula tant a l’entrada com a la sortida. Durant el matí la porta principal es tanca per motius de seguretat i per respecte al treball que es fa amb els alumnes. Els pares són al centre en diferents moments:

  • • Durant el període d’adaptació poden compartir temps i espai amb els seus fills.
  • • En els grups de 2-3 anys es convida durant l’últim trimestre als pares que desitgin realitzar activitats amb els seus fills i el grup d’aula. Aquestes activitats van prèviament planificades per l’equip educatiu del centre.
  • • Anualment es realitzen activitats extraescolars on els pares poden participar amb els seus fills.
  • • Per Nadal i Carnestoltes s’organitzen tallers per a pares i educadors amb l’objectiu de decorar el centre i realitzar les disfresses dels nens respectivament.
Poden dormir els nens durant el demati?

Dorm el nen que ho necessita i el temps que necessita cada un.

Es fan fotos o vídeos als nens?

Si, al centre es fotografia i grava als nens en les activitats quotidianes i extraordinàries. L’ús que es fa de les fotos o vídeos és exclusivament educatiu. Pengem al bloc de l’escola fotos i vídeos d’activitats. En finalitzar el curs escolar es lliuren aquestes fotos als pares mitjançant un dispositiu de memòria o un DVD.

Hi ha nens amb dificultats al centre?

El nostre centre acull a tot tipus de persones independentment del seu idioma, religió, maduració evolutiva o qualsevol altre tipus de situació personal. Quan tenim nens dificultat posem en marxa un protocol d’actuació perquè hi hagi harmonia i benestar entre totes les parts: nens, pares i educadors.

Quin tipus de menjar es serveix?

L’alimentació que els oferim als nens és variada, se’ls ofereix una diversitat d’aliments de manera que la seva dieta sigui completa i saludable per créixer forts i sans.

En els nostres menús té un lloc destacat la verdura, que es presenta tant en purés com sencera (no totes les verdures), a més els nens prenen pasta, llegums, carn (vedella i pollastre) peix, amanides, fruita, lactis (sempre natural i casolà).

El menjar és absolutament casolà, els aliments són frescos, i es cuina diàriament.

Els nostres menús estan revisats per una nutricionista. Veure menús.

Com celebrem els aniversaris?
La celebració es fa de forma simbòlica. Amb pastís preciosa de paper el nen que celebra el seu aniversari bufa les espelmes. El celebrem amb una senzilla festa amb música, cançons, globus etc
Qué aporta la psicomotricidad a nuestra escuela?
El seu objectiu principal és afavorir el desenvolupament de les potencialitats i capacitar al nen per expressar-se, crear i comunicar-se de manera adequada. Afavoreix La creació del vincle afectiu. Ens sembla important que tots els nens es sentin mirats i escoltats. Afavoreix l’exploració. Generem seguretat i confiança perquè el nen pugui explorar i expressar-se lliurement. Afavoreix la formació de la identitat. A través del seu cos en moviment, la relació amb els objectes, l’espai, amb si mateix i amb l’altre el nen pren consciència de les seves possibilitats i limitacions. El nen adquireix així, un desenvolupament psicomotor harmònic. Ajuda als nens en l’expressió de les seves emocions i les allibera de les tensions emocionals. Afavoreix la relació i la comunicació amb els altres.